ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ (Μέγας Αντώνιος)

Μεγάλου Αντωνίου – Παραινέσεις περί ήθους

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ: Η ΜΕΤΡΙΑ ΖΩΗ

Έχε υπ’ όψη σου ότι τα χρήματα είναι το χειρότερο πάθος της ψυχής, καθώς και ή επιθυμία και ή δόξα.

Όσο μετριότερα ζει κανείς, τόσο ευτυχέστερος είναι, γιατί δεν φροντίζει για πολλά, για δούλους, γεωργούς και ν’ απόκτηση ζώα. Διότι όταν προσηλωνόμαστε σ’ αυτά και περιπέσομε αργότερα στις δυσχέρειες πού τα επακολουθούν κατηγορούμε το Θεό (ως αίτιον).

Από την αυθαίρετη αυτή επιθυμία μας (τον πλούτο) ποτίζεται ό θάνατος και έτσι πλανημένοι μένομε στο σκοτάδι της αμαρτωλής ζωής, χωρίς να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους εαυτούς μας.