Informații generale

Informații generale

Numărul total al mânăstirilor Greciei, acești plămâni duhovnicești ai țării, care ființează în prezent se ridică la peste 550 iar monahii și monahiile care viețuiesc într-însele sunt în număr de 3.500, dintre care 1.500 la Sfântul Munte Athos.

Mânăstirile ortodoxe au forma unei incinte închise (în patrulater, în unghi drept sau în unghi neregulat) alcătuite din chilii, arhondarice și dependințe gospodărești, toate acestea înconjurând curtea dinăuntru care are în mijloc biserica mânăstirii – catholiconul.

În afară de chiliile în care se nevoiesc monahii remarcăm între clădirile din incintă trapeza, locul în care monahii și închinătorii se strâng pentru a lua masa, și arhondaricul, locul de găzduire al închinătorilor.

Așezarea catholiconului în mijlocul curții dinlăuntru semnifică locul dominant pe care-l are în cadrul ansamblului mânăstiresc. În fața lui se găsește aghiasmatarul în forma unei urne cu apă sau fântâni închise, cu apa căreia credinciosul se spală.

Categorii de mânăstiri

Așezămintele de monahi sau cele de monahii se împart în mânăstiri de obște (chinovii) sau de sine (idioritmice). În mânăstirile de obște întâietate are folosirea în comun a bunurilor, pe când în cele de sine fiecare monah se îngrijește de cele trebuitoare traiului. În ultimii zeci de ani mânăstirile de obște au precumpănit.

Conducătorul mânăstirii este starețul (egumenul) sau stareța (egumena), acesta fiind ales de către adunarea tuturor monahilor. În conducere el este ajutat de un consiliu monahal. Fiecărui monah al unei mânăstiri i se încredințează o slujire numită «diaconie» (ascultare).

Unele mânăstiri sunt numite «împărătești» fiindcă au fost zidite de către împărați bizantini, iar altele sunt denumite «stavropighii», ele atârnând direct de Patriarhia Ecumenică a Constantinopolei.

MÂNĂSTIRILE SFÂNTULUI MUNTE

Numere de telefon: prefix (+30) 23770

Mânăstirea Marea Lavră 22586 & 23761

Mânăstirea Vatoped 41488

Mânăstirea Iviron 23643 & 23644

Mânăstirea Filotheu 23256 & 23675

Mânăstirea Xiropotamu 23251

Mânăstirea Esfigmenu 23796 & 23938

(metocul din Careia 23229 & 23653)

Mânăstirea Dochiariu 23245

Mânăstirea Caracalu 23225

Mânăstirea Sfântul Pavel 23250 & 23609

Mânăstirea Xenofont 23249 & 23632

Mânăstirea Constamonitu 23228

Mânăstirea Sfântul Panteleimon (Rosicon) 23252 & 23682

Mânăstirea Hilandar (sârbească) 23797

Mânăstirea Pantocrator 23253 & 23792

Mânăstirea Simonopetra 23254 & 23700

Mânăstirea Dionisiu 23687 & 23688

Mânăstirea Grigoriu 23218 & 23670 & 23668

Mânăstirea Stavronichita 23255

Mânăstirea Cutlumuș 23226 & 23732

Mânăstirea Zografu (bulgară) 23247

(Pentru a intra în Sfântul Munte închinătorul trebuie în prealabil să ia legătura cu mânăstirea pe care dorește s-o viziteze și cu Biroul pentru pelerini de la Tesalonic pentru emiterea Permisului de ședere «Diamonitirion», act necesar pentru intrarea în Sfântul Munte.)

Biroul pentru pelerini al Sfântului Munte (Tesalonic), tel.: (+30) 2310 252575, 2310 252578 fax: (+30) 2310 222424.

Biroul pentru pelerini de la Uranupolis – tel.: (+30) 23770 71422.

Autogara Halkidiki (Biroul de la Tesalonic), tel.: (+30) 2310 316575.