MÂNĂSTIREA SFÂNTA LAVRĂ – CALAVRITA

Mânăstirea istorică Sfânta Lavră este cel mai cunoscut aşezământ monahal al Peloponesului. Aflată în apropiere de Calavrita, mânăstirea a intrat în istoria recentă prin aceea că aici a fost înălţat la 18 martie 1821 praporul-stindard de chemare la Revoluţia Greacă de către episcopul Patrei Gherman Kotzas şi de revoluţionarii calavriteni.

A fost zidită în anul 961 de către un nevoitor al Mânăstirii Marii Lavre de la Sfântul Munte, al cărei metoc a şi fost la început. Numărul monahilor a ajuns curând la 1000 iar astfel mânăstirea a devenit neatârnată, păstrând totuşi numele mânăstirii mamă. A fost înfloritoare vreme de şase veacuri la rând, până în 1585 când a fost incendiată de turci iar monahii ei, câţi au scăpat de junghiere, s-au risipit în munţii dimprejur. După anul 1600 suferă rând pe rând distrugeri de la cutremure sau din partea turcilor, în 1770 din partea albanezilor şi în 1826 din partea lui Ibraim pașa. În anul 1826 a fost rezidită pe locul ei de astăzi iar în 1850 a fost zidită înăuntrul zidurilor ei biserica Adormirii Maicii Domnului.

Ultima mare distrugere a suferit-o în 1943 din partea ocupanţilor germani care, după ce au ars Calavrita şi au ucis pe toţi tinerii şi bărbaţii de acolo, au incendiat apoi mânăstirea iar toţi monahii ce se aflau într-însa au fost ucişi sub platanul secular ce se află în incinta bisericii.

O dată cu terminarea Războiului Mondial a fost rezidită în forma pe care o vedem astăzi. Urmează tipul obişnuit al celor mai multe mânăstiri: o incintă în mijlocul căreia se află biserica în jurul căreia se ridică ansamblul chiliilor. În dreapta intrării principale în incintă se află biserica mică în care a fost proclamată şi binecuvântată Revoluţia de către Mitropolitul Gherman al Patrei, în 1821.

Dintre odoarele Mânăstirii Sfintei Lavre pomenim ca pe o comoară istorică preţiosul prapor-stindard pe care au depus jurământul luptătorii de la 1821 şi care a devenit cel dintâi drapel al neamului grec liber. Pomenim de asemenea Epitaful de la 1754 brodat la Smirna, icoana sfântului Gheorghe brodată la Constantinopole, Evanghelia dăruită de împărăteasa Ecaterina a II-a a Rusiei, veşmintele arhiereşti ale lui Gherman al Patrei, engolpioane, cruci sculptate în lemn ş.a. În biblioteca mânăstirii se păstrează 3000 de tipărituri dintre care cea mai veche datează din anul 1502.

Dintre Sfintele Moaşte de o evlavie deosebită se bucură capul sfântului Alexie omul lui Dumnezeu, dăruit de împăratul Emanuil Paleologul în anul 1398; capul sfântului Filaret cel Milostiv și moaşte ale sfântului Panteleimon, ale sfintei Parascheva, ale sfinţilor Doctori fără-de-arginţi ş.a.

Mânăstirea Sfânta Lavră se află la o distanţă de 5 km. spre sud-est de Calavrita.

Telefonul mânăstirii: (+30) 26920 22363.