MÂNĂSTIREA SFÂNTULUI VISARION de la PYLES – TRIKALA (DOUSIKO)

Mânăstirea Sfântului Visarion de la Dosiko mai este numită şi Mânăstirea Mântuitorului de la Megales Pyles, aşezământ monahal legat de mânăstirea bizantină din veacul al XIII-lea din vecinătate, Porta Panaghias de la Pyles, regiunea Trikala.

A fost întemeiată între anii 1527-1535 pe locul ruinelor unei mânăstirii din veacul al XIII-lea închinată Mântuitorului Hristos. Cea dintâi biserică a mânăstirii a zidit-o ctitorul acesteia, sfântul Visarion (prăznuit la 15 septembrie), de baştină din locurile acelea, arhiepiscop al Larisei şi personalitate care s-a remarcat nu doar prin sfinţenia şi prin smerenia vieții dar şi prin ridicarea unor construcţii importante pentru vremea aceea, precum podul Koraku de pe râul Aheloos şi podurile Portaiku şi Sarakinas din regiunea Trikala.

Mânăstirea era printre cele mai bogate şi mai active din regiune, cu proprietăţi în România unde sfântul Visarion era cunoscut pentru minunile pe care le săvârşise în Moldovlahia. Tradiţia pomeneşte că în vremea ei de înflorire mânăstirea avea 365 de chilii monahale, trapeză (zidită la 1682) şi o bibliotecă deosebit de bogată.

În anii 1771 şi 1820 mânăstirea a fost jefuită de albanezii turcizaţi iar în 1823 egumenul acesteia a fost arestat şi întemniţat de ostaşii lui Sulţe Koriţa care au şi jefuit mânăstirea şi i-au junghiat pe ceilalţi monahi prinşi. Un alt rând de distrugeri a suferit mânăstirea de la incendii şi de la bombardamentele din anul 1943. Astăzi fiinţează cu o obşte monahală mică, vizitarea acesteia fiind oprită femeilor (avaton), pentru care a fost zidită o mică biserică în afara mânăstirii.

Vizitatorul intră prin poarta principală aflată pe latura de miazăzi. Clădirea principală din curtea interioară este biserica mare (catholiconul) închinată Schimbării la Faţă a Mântuitorului. Este o biserică de tip athonit căreia i s-a adăugat un alt naos şi un pridvor deasupra cărora se află paraclisele Intrării în Biserică a Născătoarei de Dumnezeu, al sfântului Ioan Înaintemergătorul şi al Tuturor Sfinţilor. Zugrăvirea în frescă a catholiconului este opera faimosului aghiograf George (din Şcoala Cretană) şi a fost terminată în noiembrie 1557. Catapeteasma sculptată în lemn este mai nouă, fiind datată în anul 1813.

Biserica mare este înconjurată de clădiri pe trei nivele cu balcoane din lemn care adăpostesc chiliile şi celelalte dependinţe. În stânga intrării se află trapeza. Multe din clădirile de la începuturile mânăstirii, precum latura de apus a chiliilor, au fost, după cum am spus, distruse şi au fost restaurate în zilele noastre.

Praznicile mânăstirii sunt Schimbarea la Faţă (6 august) şi sfântul Visarion (15 septembrie), al cărui cap se păstrează aici spre închinare.

Regiunea

În regiune se află mânăstirea sfântului Visarion, într-un loc plin de verdeaţă aflat la o distanţă de 24 de km. de Trikala şi 5 km. de comuna Pyles, deasupra satului Sfântul Visarion (fost Dosiko). Vizitatorul va ajunge la mânăstire trecând peste podul Portaikos de la Pyles, zidire a sfântului Visarion.

Telefonul mânăstirii: (+30) 24340 22420.