SFÂNTA MÂNĂSTIRE A ÎNGERILOR CELOR NETRUPEȘTI – PETRAKIS – ATENA

Mânăstirea se află în centrul Atenei, în cartierul Lykavitos, în spatele Spitalului «Bunavestire». Intrând pe poartă zărești o mică grădină după care se înalță biserica mare (catholiconul), zidire frumoasă, datând din veacul al XIII-lea, închinată Voievozilor Arhangheli cei netrupești.

În spatele bisericii se află birourile administrative ale Sfântului Sinod al Bisericii Greciei iar în fața bisericii se află mormântul «Dascălului» națiunii grecești Constantin Iconomu (foto).

În vechime exista pe locul acesta o mânăstire numită Kukupule, după numele întemeietorului ei, care era metoc al mânăstirii Înaintemergătorului de la Karea, de pe muntele Ymitos. Din pricina primejdiilor monahii de pe Ymitos și-au mutat sălașul la metocul Arhanghelilor care a fost numit apoi Petrakis, de la numele monahului medic Partenie Petrakis din Dimițana care l-a restaurat din temelii în anul 1673.

La Revoluția de la 1821 otomanii au jefuit mânăstirea iar mai apoi, după întemeierea statului Elen, a fost folosită ca depozit de armament și ca spital militar. După anul 1922 a slujit de adăpost refugiaților greci izgoniți din Turcia iar în vremea ocupației germane a servit drept cantină de război pentru copiii săraci.

Rând pe rând mânăstirea și-a pus întreaga ei avere la dispoziția credincioșilor, fiind recunoscută ca unul din cei mai mari binefăcători ai atenienilor. În urma donării averilor ei mânăstirești au fost întemeiate Spitalele Bunavestire, Mântuirea și Syngros, Școala Rizarios, Academia Atenei, Universitatea Tehnică, Biblioteca Ghenadios ș.a.

Prin hotărâre a Sfântului Sinod al Bisericii Greciei biserica mânăstirii slujește și drept paraclis sinodal. Mânăstirea Petrakis are sub ocârmuirea ei douăzeci de metocuri și monumente istorice și bisericești, toate aflate în bazinul geografic al Aticei.

Monahii viețuitori ai mânăstirii sunt astăzi în număr de 16. Hramul se prăznuiește pe 8 noiembrie iar pe 7 februarie se săvârșește parastasul pentru ctitori spre pomenirea egumenului Partenie Petrakis.

Sfintele slujbe și Dumnezeiasca Liturghie, săvârșită zilnic aici între orele 6 și 8.15 dimineața, sunt transmise de postul de radio al Bisericii Greciei, pe frecvența de 89,5.

Telefonul mânăstirii: (+30) 2107212402

e – mail: monipetraki@ath.forthnet.gr