MÂNĂSTIREA MAICII DOMNULUI MOLIVDOSKEPASTIS de la KONIȚA

Mânăstirea Împărătească și Stavropighie a Adormirii Născătoarei de Dumnezeu Molivdoskepastis se află la o distanță de 17 km. de Konița și la doar 300 de metri de frontiera greco-albaneză.

A fost zidită în acest loc plin de verdeață de la confluența a două râuri de către împăratul bizantin Constantin al IV-lea Pogonatul (668-685), fiind unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din Grecia. Seamănă cu o fortăreață datorită zidurilor înalte care o înconjoară și turlei de 15 metri.

I se spune «Molivdoskepastis» deoarece întreg acoperișul bisericii era învelit cu foi de plumb (molivdos=plumb, skepastis=acoperită). Astăzi a rămas doar cu numele fiindcă plumbul a fost luat de turci pentru a-l face gloanțe.

Din anul 1300 a ființat și ca școală de manuscrise iar în vremea stăpânirii turcești a găzduit «școala tăinuită» a ținutului. În veacul al XX-lea a suferit multe jefuiri din partea italienilor iar în 1943 a fost bombardată de armatele de ocupație naziste, fiindu-i distrus ansamblul de chilii.

Comoara cea mai de preț a mânăstirii este icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Icoana a fost dăruită de către împăratul care a întemeiat-o. Săvârșește multe minuni îndeosebi față de familiile fără copii cărora le dăruiește prunci. Din anul 1988 mânăstirea a dobândit o obște nouă, astăzi ea numărând patru monahi, cu o lucrare vie înspre lume și cu dăruire față de tradiția ortodoxă a Părinților.

În curtea mânăstirii, în spatele altarului, se află mormântul vrednicului de pomenire mitropolit Sebastian al Koniței (+1994), ierarh care s-a aflat în fruntea luptei pentru drepturile grecilor din Epirul de nord, ținut aflat azi în componența Albaniei. Mânăstirea își sărbătorește hramul de Adormirea Născătoarei de Dumnezeu, când se săvârșește priveghere cu participarea a mii de închinători.

Telefonul mânăstirii: (+30) 26550 24175.