METEORA – SFÂNTA MĂNĂSTIRE VARLAAM

meteora moni_varlaam

 

meteora moni_varlaam

Potrivit tradiției, primul viețuitor care s-a nevoit la Mănăstirea Varlaam a fost, în veacul al XIV-lea, Varlaam anahoretul. Mănăstirea a fost înființată în anul 1518, când s-au stabilit acolo cuvioșii Teofan și Nectarie, frați din familia Apsarades, originară din Giannena.

Catholiconul măreț, în stil athonit, al Mănăstirii, închinat Tuturor Sfinților, a fost zidit în anul 1542. Naosul principal a fost pictat în anul 1548 de către pictorul Theban Franco Katelano. Pronaosul a fost pictat în anul 1566 de către pictorii frați Gheorghie și Franco Kontares, din Theba.

Paraclisul închinat Sfinților Trei Ierarhi

Paraclisul Sfinților Trei Ierarhi, o bisericuță în formă de navă din piatră fățuită, a fost zidit în anul 1627 și a fost pictat în anul 1637 cu fresce ce poartă caracteristicile unui ansamblu pictural de factură post-bizantină din prima jumătate a veacului al XVII-lea.

Accesul la Mănăstire se făcea pe niște schele, care au fost înlocuite mai târziu cu scări de funie suspendate și cu năvodul, acesta din urmă fiind folosit și astăzi pentru ridicarea alimentelor și a materialelor necesare întreținerii Mănăstirii.

dixty varlaam

În anul 1923 monahii au săpat în stâncă 195 de trepte, care ne conduc astăzi în siguranță în vârful stâncii.

În Sacristia-Muzeu, care a trecut în ultimii ani prin reparații, există 290 de manuscrise de valoare, odoare bisericești, icoane post-bizantine, veșminte brodate cu aur, dintre care impresionează Epitaful pe catifea verde brodat cu aur, realizat în anul 1609.

La această Mănăstire și-a început viața monahală fericitul întru pomenire Hristodul, Arhiepiscopul Atenei († 2008).

meteora varlaam

Telefon: +30 24320-22.977