SFÂNTA MÂNĂSTIRE VLATADON – TESALONIC

Așezământul monahal patriarhal Vlatadon din Orașul de Sus al Tesalonicului este mânăstirea bizantină simbol a orașului care continuă să ființeze până astăzi. De la înălțimea ei vizitatorul poate admira o priveliște unică asupra Golfului Thermaic.

Mânăstirea s-a făcut cunoscută în zilele noastre prin Institutul Patriarhal de Studii Patristice care funcționează în incinta ei. Acesta a fost înființat în anul 1965 de către Patriarhul Ecumenic Athenagora ca Institut de cercetare teologică al Patriarhiei Ecumenice și dispune de o bibliotecă bogată.

Potrivit tradiției mânăstirea a fost întemeiată le scurtă vreme după întronizarea sfântului Grigorie Palama de către ucenicii acestuia, ieromonahii Dorotei și Marcu Vlatades (de unde și numele de Vlatadon), născuți la Tesalonic din părinți cretani. Data întemeierii este în jurul anului 1351. Are hramul Schimbarea la Față a Mântuitorului, hram legat și de teologia luminii nezidite a Schimbării la Față propovăduite de învățătorul lor, sfântul Grigorie.

Mânăstirea a primit donații din partea împărătesei Ana Paleologhina care, după moartea soțului ei, Andronic al III-lea, și biruința «Isihasmului» prin sfântul mitropolit Grigorie Palama, se stabilise la Tesalonic. Erau anii în care Paleologii arătau o râvnă aparte pentru întărirea simțământului creștinesc al poporului care aducea cu sine unitatea atât de dorită în fața primejdiilor grele care amenințau Imperiul bizantin.

Biserica mare a mânăstirii exista însă dinainte, fapt adeverit de lucrările de restaurare recente (1983) care au scos la lumină fresce din veacul al XI-lea. Tradiția spune că în acest loc a găzduit și le-a propovăduit tesalonicenilor sfântul Apostol Pavel în anul 51.

În anul 1387, la cea dintâi cucerire a orașului de către turci, biserica mare a fost făcută geamie. Însă la cea de-a doua cucerire, în 1430, mânăstirea a fost lăsată să ființeze netulburată ca așezământ monahal ortodox pe toată perioada stăpânirii turcești.

Între comorile păstrate în muzeu se numără moaște de sfinți și trei sfinte Potire folosite la Cina cea de taină a Domnului. Se păstrează de asemenea icoane și vase de o mare valoare artistică și istorică. În curtea mânăstirii există o grădină cu animale, între care de o atenție deosebită se bucură păunii.

Așezarea mânăstirii

Aflată la o înălțime de 130 de metri de la mare mânăstirea Vlatadon se poate vedea din centrul orașului, închinătorul care urcă s-o vadă fiind răsplătit cu o vedere panoramică impresionantă asupra orașului.

La mânăstire se poate ajunge fără greutate din centrul orașului urmând strada Aghia Sofia care duce în ulițele Orașului de Sus și la zidurile castrului din preajma mânăstirii al căror pitoresc îl duce pe vizitator în vremuri apuse. Puțin mai jos de mânăstirea Vlatadon se află un alt loc important de închinare, mânăstirea istorică Latomu (sau a sfântului David din Tesalonic) cunoscută pentru mozaicul unic care-l înfățișează pe Mântuitorul ca un tânăr fără barbă.

Telefonul mânăstirii: (+30) 2310 209913.