METEORA – MĂNĂSTIREA SFÂNTULUI ŞTEFAN

meteora i_m_agiou_stefanou_meteora

 meteora i_m_agiou_stefanou_meteora

La marginea unei stânci abrupte se găseşte istorica Mănăstire de maici a Sfântului Ştefan a Meteorelor, cunoscută pentru faptul că în ea se păstrează cinstitul cap al Sfântului Haralambie.

Drept ctitori ai Mănăstirii sunt menţionaţi Cuviosul Antonie, care s-a nevoit pe la începutul veacului al XV-lea şi Cuviosul Filotei, care s-a nevoit pe la mijlocul veacului al XVI-lea.

În decursul existenţei istorice de multe veacuri a Mănăstirii, ea s-a bucurat de sprijinul şi protecţia caselor aristocratice ale Imperiului Bizantin şi a voievozilor Ţărilor Dunărene. În anul 1398, voievodul Vladislav al Valahiei a dăruit Mănăstirii o comoară nepreţuită: capul Sfântului Haralambie, care a devenit astfel al doilea sfânt protector al Mănăstirii.

Recunoscând contribuţia acestei Mănăstiri istorice la Ortodoxie, Patriarhia Ecumenică i-a acordat statutul de stavropighie, declarând-o „stavropegică”, iar pentru că s-a aflat sub înalta protecţie şi sprijin a caselor dinastice, i-a fost acordat şi titlul de „împărătească”.

Mănăstirea s-a evidenţiat prin importanta contribuţie la luptele neamului grec pentru patrie, îndeosebi în perioada luptelor pentru eliberarea Macedoniei, când a servit drept comandament şi ascunziş al luptătorilor macedoneni. De asemenea, în perioada ocupaţiei germane, Mănăstirea a fost bombardată (1943), biserica Sfântului Haralambie a fost distrusă, iar egumenul Mănăstirii a fost arestat şi întemniţat.

În anul 1961 a fost transformată în mănăstire de maici şi a fost adusă o obşte nouă. Greutăţile cu care aveau să se confrunte monahiile erau mari, iar condiţiile lor de viaţă deosebit de potrivnice.

Mănăstirea este cea mai accesibilă din întreg complexul monahal al sfintelor Meteore. Ajungând în incinta Mănăstirii, pelerinul zăreşte în spatele intrării biserica nouă (catholiconul), în stil athonit, zidită spre cinstirea Sfântului Haralambie sub egumenatul lui Ambrozie, în anul 1798.

Trapeza veche a fost transformată în zilele noastre într-un muzeu modern, având ca exponate cele mai valoroase odoare ale Mănăstirii (manuscrise, icoane post-bizantine, veşminte brodate cu fir de aur, ţesături, sculpturi în lemn, lucrături fine de argintărie ş.a.).

Mănăstirea prăznuieşte de pomenirea cuvioşilor ei ctitori, la 17 ianuarie, de pomenirea Sfântului arhidiacon Ştefan, întâiul mucenic, la 27 decembrie şi de pomenirea Sfântului Haralambie, la 10 februarie.


Telefon: +30 24320-22.279