SFÂNTA MÂNĂSTIRE A MAICII DOMNULUI de la PRUSOS (PRUSIOTISSA)

Mânăstirea de la Prusos, din regiunea Evritania, e numită de mulți «Casa Maicii Domnului» fiindcă, potrivit tradiției, a fost zidită pe locul pe care l-a ales în chip minunat Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.

Aflat la 35 de km. de Carpenisi, așezământul monahal este menționat documentar din anul 829. Pe cărarea care duce la mânăstire se pot vedea «pașii Maicii Domnului», șapte întipăriri de diferite culori care sunt, potrivit tradiției, urmele pe care Maica Domnului le-a lăsat în drumul ei spre Prusos pe stânca ce se înalță în locul acesta.

Tot tradiția spune că sfânta icoană a Maicii Domnului, lucrată de sfântul Evanghelist Luca, a fost dusă în 829, în vremea luptei împotriva icoanelor, la Prusa Asiei Mici pentru a scăpa de arderea icoanelor bizantine poruncită de împăratul Teofil. Icoana a fost apoi adusă în Grecia de către un tânăr pe nume Dionisie, însă este pierdută undeva în Tracia. Este regăsită mai târziu în Evritania, când i-a apărut unui cioban într-un stâlp de lumină care ajungea de pe pământ până la cer. Era ziua de 23 august, zi care a rămas ca dată de prăznuire a icoanei la mânăstirea la care a fost apoi adusă, socotindu-se că acesta a fost chipul pe care Cea-plină-de-dar l-a ales spre a se sălăşlui aici.

Istoricul mânăstirii arată că a suferit multe distrugeri în vremea stăpânirii turceşti iar în trecutul apropiat năvălirea germanilor în mânăstire, la 16 august 1944, şi distrugerea în întregime a clădirilor ei s-a înscris ca o pagină întunecată a existenţei ei. Mărturiile vorbesc despre un fapt minunat, când un ofiţer care voia să dea foc bisericii n-a izbutit nici după multe încercări. L-a împiedicat mâna nevăzută a Maicii Domnului, căci o putere l-a aruncat cu furie la podea în clipa în care dădea ordinul de ardere.

Icoana Maicii Domnului de la Prusos este socotită de-minuni-făcătoare şi pentru că atrage la ea mulţimi de credincioşi din Grecia şi din afara ei. Îmbrăcămintea icoanei a fost dăruită de Gheroghe Karaiskakis pentru a fi tămăduit de boala de care suferea pe când era găzduit în mânăstire în vremea Revoluţiei greceşti. Chilia în care eroul Revoluţiei greceşti a locuit se păstrează până astăzi.

Ansamblul sfintei mânăstiri este alcătuit din biserica mare (catholiconul) şi aripa chiliilor. Biserica, care a trecut prin lucrări de restaurare, este în formă de cruce cu turlă având în latura dinspre apus o criptă care slujeşte de paraclis. Este datată din anul 1754, iar înlăuntrul criptei se păstrează fresce din veacul al XIII-lea.

În faţa mânăstirii se află bisericuţa Tuturor Sfinţilor zidită tot în 1754. De asemenea, în apropiere poate fi vizitată clădirea Şcolii de Litere zidită în 1820 de episcopul Dositei al Agrafelor.

Mânăstirea are pregătite două arhondarice pentru găzduirea închinătorilor care pot vizita aici muzeul de odoare bisericeşti şi muzeul literelor greceşti din Rumelia.

Ansamblul este deschis pentru vizitare în fiecare zi între orele 9.00-13.00 şi 15.00-17.00. Tel: (+30) 22370 80726 & 22370 91226.