MÂNĂSTIREA SFÂNTULUI IOAN ÎNAINTEMERGĂTORUL de la SKITI –VERIA

La poalele munților împăduriți ai Pieriei, cu vedere spre fermecătorul râu Aliakmona, apare pe neașteptate cățărată Mânăstirea sfântului Ioan Înaintemergătorul de la Skiti – Veria.

Aflată la depărtare de 20 de km. de orașul Veria, mânăstirea este unul din așezămintele monahale pline de istorie ale ținuturilor Macedoniei. Ființează încă din veacul al IX-lea ca schit, iar ca mânăstire din veacul al XIV-lea. Faima deosebită i-o dau și marii sfinți ai Ortodoxiei care au viețuit într-însa, precum sfinții Grigorie Palama, Dionisie din Olimp, Theonas, Cosma Etolianul, Athanasie Parios, cuviosul Antonie (sfântul apărător al Veriei) și cuviosul Theofan (sfântul apărător al Nausei).

În anul 1822 a fost arsă în întregime de turci, singura clădire care s-a salvat fiind paraclisul zidit în stâncă al Schimbării la Față a Mântuitorului. Până în anul 1835 a fost clădintă din nou iar în ultimii ani a fost restaurată, în ea viețuind astăzi patru monahi.

În mânăstire se păstrează foarte multe moaște de sfinți dintre care pomenim părți din moaștele sfântului Ioan Botezătorul (falange de la degetele mânii), ale sfinților Ioan Gură de Aur, Haralambie, Trifon, Varvara, Cosma și Damian, Nicolae, Dionisie Areopagitul, Artemie, Apostolul Luca ș.a.

Unul din fiii mânăstirii a fost și sfântul Clement episcopul Ahridei (27 august), al cărui cap izvorâtor de mir se păstrează aici din veacul al XII-lea, după dorința sfântului.

Telefoanele mânăstirii: (+30) 23310 43430; 23310 43432. (ore disponibile – zilnic între 18.00 și 21.00, în afară de duminică).