ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

images

Ακολουθεί το μεγαλύτερο μέρος του τρίτου Λόγου του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού εις την Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Α’.     Συνηθίζουν ὃσοι ἀγαποῦν κάτι ὑπερβολικά νὰ μιλοῦν πάντοτε γι’ αὐτό καὶ νύχτα καὶ μέρα νὰ τὸ φαντάζονται μὲ τὸ μυαλό τους. Ἂς μὴ μοῦ ζητήσει λοιπόν κανείς νὰ ἐξηγήσω γιὰ … Read More

Η ΕΝΔΟΞΗ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

alt

  Του Φώτη Κόντογλου Δεν είναι γιορτή θανάτου, είναι γιορτή χαράς και θρίαμβος Σήμερα Γιορτάζουμε την ένδοξη Κοίμηση της Παναγίας. Σ’ αμέτρητες εκκλησίες και μοναστήρια χτυπούνε οι καμπάνες και ψέλνουνε οι ψαλτάδες. Τα πιο πολλά είναι στης Παναγίας τ’ όνομα, και πανηγυρίζουνε σήμερα την Κοίμηση της Θεοτόκου. Μα αυτή δεν είναι γιορτή θανάτου, είναι γιορτή χαράς και θρίαμβος, γιατί αυτή … Read More

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

Pisti

Πρω­το­πρ. Γε­ωρ­γί­ου Δ. Με­ταλ­λη­νοῦ (Ψαλμ. 89,10: «Καὶ τὸ πλεῖ­ον αὐ­τῶν πό­νος καὶ μό­χθος»). Ὁ Ψαλ­μω­δὸς κά­νει, μί­α θλι­βε­ρὴ δι­α­πί­στω­ση. Τὰ χρό­νια τῆς ζω­ῆς τοῦ ἀν­θρώ­που μπο­ρεῖ νὰ φθά­σουν, στὴν κα­λύ­τε­ρη πε­ρί­πτω­ση, τὰ ὀ­γδόν­τα- τὸ με­γα­λύ­τε­ρο ὅ­μως μέ­ρος τους εἶ­ναι πό­νος καὶ μό­χθος. Εἶ­ναι σύμ­φυ­τος ὁ πό­νος -καὶ ὁ ψυ­χι­κὸς καὶ ὁ σω­μα­τι­κὸς- στὴ ζω­ή μας, ὡς μί­α ὄ­ψη τοῦ ὑ­πάρ­χον­τος … Read More

Η ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ

Η ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ                                «Τὶ δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ» (Ματθ. ιστ’26)       Εἰσαγωγή Ὁ ἄνθρωπος ἀπ’ἀρχῆς πλάστηκε «διφυής», δηλ. μὲ σῶμα καὶ ψυχή. Κατὰ τὸ σῶμα ὁ ἄνθρωπος εἶναι μιὰ βιολογικὴ ὕπαρξη, ὅπως ὅλα τὰ ἄλλα ἔμβια ὄντα, εἶναι δηλ. ἕνα «ζῶον» ποὺ διαφέρει ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα ζῶα· … Read More

ΣΑΛΟΤΗΤΑ Η ΘΕΙΑ ΤΡΕΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Α’)

saloi

Μέρος Α’                                                                                    ΣΑΛΟΤΗΤΑ Η ΘΕΙΑ ΤΡΕΛΑ ΚΑΙ  ΟΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΤΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ « Ἡ γάρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου, μωρία παρά τῶ Θεῶ ἐστίν» Πρός Κορινθίους 3,19.      « Ἡ ζωή καί ἡ ἀλήθεια τοῦ “ἄλλου κόσμου” εἶναι ἀντίθετη ἀπό τή ζωή καί τήν ἀλήθεια τοῦ κόσμου αὐτοῦ. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ “ἄλλου κόσμου”, πρέπει μέ τή ζωή του νά δείξει … Read More

ΣΑΛΟΤΗΤΑ Η ΘΕΙΑ ΤΡΕΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Β’)

saloi

Μέρος Β’                                                                                    ΣΑΛΟΤΗΤΑ Η ΘΕΙΑ ΤΡΕΛΑ ΚΑΙ  ΟΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΤΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ « Ἡ γάρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου, μωρία παρά τῶ Θεῶ ἐστίν» Πρός Κορινθίους 3,19. ΑΛΛΟΙ  ΣΑΛΟΙ      Ἐκτός ἀπό αὐτούς τούς δύο πολύ γνωστούς Σαλούς, ἡ ἐκκλησία τιμᾶ σάν ἁγίους καί ἄλλους, ὅπως τήν Ὁσία Ἰσιδώρα τή Σαλή, ἀπό τούς πρώτους αἰῶνες τῆς ἐξάπλωσης τοῦ Χριστιανισμοῦ, πού … Read More

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

grammes

Διδαχή τοῦ Γέροντος Γαβριήλ τοῦ διά Χριστόν σαλοῦ ἀπό τή Γεωργία             Ὁ Γέροντας Γαβριήλ, ὁ διά Χριστόν σαλός (1929-1995), πλήρης Χάριτος καί ἁγιοπνευματικῶν χαρισμάτων ἀπολάμβανε μεγάλο σεβασμό στή Γεωργία. Μαρτυρίες γιά τήν ἁγιότητά του δίνουν σέ ἓνα μικρό βιβλίο Μητροπολίτες, ἡγούμενοι, ἡγουμένισσες, μοναχοί, ἱερεῖς καί λαϊκοί. Ὁ  Γέροντας ἦταν ἀσυμβίβαστος μέ κάθε ἀντίχριστη πολιτική καί πρακτική.             Τήν Πρωτομαγιά … Read More

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

gero-daniel

Ἡ δύναμη του σαρανταλείτουργου Ὁ Γε­ρό-Δα­νι­ήλ ὁ ἁ­γιο­ρεί­της (+1929), ὁ σο­φός ἡ­συ­χα­στής τῶν Κα­του­να­κί­ων, ἔ­χει κα­τα­χω­ρι­σμέ­νο στά χει­ρό­γρα­φά του καί τό ἀ­κό­λου­θο πε­ρι­στα­τι­κό, πού συ­νέ­βη τό 1869 στήν πα­τρί­δα του, τή Σμύρ­νη. Κά­ποιος ἐ­νά­ρε­τος χρι­στια­νός κά­λε­σε στά τε­λευ­ταῖ­α της ζω­ῆς τοῦ τόν πνευ­μα­τι­κό του πά­πα-Δη­μή­τρη καί τοῦ εἶ­πε:-Ἐ­γώ σή­με­ρα πε­θαί­νω. Πές μου, σέ πα­ρα­κα­λῶ, τί πρέ­πει νά κά­νω τήν κρί­σι­μη … Read More

Ο Γέρων Παΐσιος αντίπαλος και διώκτης των δαιμόνων.

p.paisios

Οι εμφανίσεις του διαβόλου, τα πειράγματα και οι επιθέσεις του αποτελούν ξεχωριστό κεφάλαιο και  στη ζωή του Γέροντος Παϊσίου. Οι εμπαθείς και αδύνατοι πολεμούν με τα πάθη τους, οι δυνατοί με το διάβολο. Ως δυνατός μονομάχησε με το διάβολο και νίκησε. Σε αυτές τις συμπλοκές γινόταν πάλη πραγματική σώμα με σώμα. Ο διάβολος έφευγε ηττημένος και άφηνε τον Γέροντα με … Read More