Θεία Λειτουργία Ι.Μ. Σιμωνόπετρας

Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον Τρισάγιον, Δύναμις Χερουβικόν Λειτουργικά Άξιον Εστίν Πάντων των Αγίων Του Δείπνου Σου του Μυστικού Πληρωθήτω το στόμα ημών Δι’ευχών Πρόσδεξε Κύριε