(Σημ.: Τα τηλέφωνα των Ιερών Μονών βρίσκονται στο τέλος του κειμένου κάθε μοναστηριού ή στην ενότητα Χρηστικές πληροφορίες)

 

E-mail: info@monastiria.gr
Τηλέφωνο: Τηλέφωνα της ομάδας-διαχειριστών του site monastiria.gr :
Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου: 6947301279 , 6947694932

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message