Meteori – Sveti Manastir Svete Trojice

meteora moni agias triados

 

meteora moni agias triados

Na previsokoj steni neobične forme i površine oko polovine hektara, izgrađen je manastir Svete Trojice. Manastir Svete Trojice se nalazi severozapadno od manastira Svetog Stefana i najdostupnije je od svih manastira Meteora.

Za penjanje ka manastiru još davno su se koristile merdevine od užeta i mreža. Današnji pristup manastiru je otežan sa penjanjem na 140 stepenika koji su isklesane u kamenu 1925. god. i vode nas bezbedno na vrh planine. 1970. god. je izgrađen vazdušni prevoznik predmeta i materijala za potrebe i održavanje manastira.

Hodočasnik vidi odozgo čarobni pogled, dolinu „Kalabake“ sa rekom „Peneus“ i planine „Koziakas“ i „Hasia“.

Manastir Svete Trojice se smatra od stručnjaka trećim najstarijim manastirom Meteora. Prvi pustinjaci verovatno su izgradili ovde svoje isposnice početkom 14og veka. Manastir je izgrađen 1438 god. od monaha Domentija ali nije dokazno. Za izgradnje manastira i podizanje materijala je bilo potrebno 70 godina.

Iz natpisa i drugih svedočenja postaje poznato da saborna crkva je izgrađena tokom 1475-76. To se potvrđuje i od datuma koji je uklesan i ugrađen u južnom spoljnom zidu. Manastir ima dva hrama. Glavni hram i mali hram koji je posvećen Svetom Jovanu Preteči.

1909. god. vizantolog „Veis“ je otkrio 47 retkih rukopisa koji sa rukopisima manastira „Rusanu“ i „Anapauskog“ su sačuvani u riznici manastira Svetog Stefana od 1953. god.

Na žalost bogata riznica manastira je opljačkana i biblioteka manastira spaljena u godinama nemačke i italijanske okupacije. Od 1942. do 1961. god. manastir je bio napušten i mnoga duhovna blaga, ikone i rukopisi su izgubljeni.

!972. god. manastir je obnovljen.

 

Tel: 24320-22220