SFÂNTA MÂNĂSTIRE A MAICII DOMNULUI «FANEROMENI» din insula LEFKADA

La doar 3 km. de Lefkada, pe un deal înverzit, se află Mânăstirea Maicii Domnului Faneroméni care reprezintă de veacuri centrul vieții creștine al insulei și cea mai veche și mai mare mânăstire a ei. Are hramul Adormirea Maicii Domnului, de-Dumnezeu-Născătoarea fiind socotită dealtfel apărătoarea și păzitoarea insulei.

Potrivit tradiției, pe locul acesta exista în vechime o capiște a zeiței Artemis. În anul 63, la trecerea lui din ținutul Nicopolei spre Preveza învecinată, sfântul Apostol Pavel a trimis în insulă pe trei ucenici ai săi, Achila, Sosion și Irodion. Acesta din urmă, îngenunchiind și rugându-se cu credință în Dumnezeu a făcut ca statuia Artemisei să cadă jos și să se sfărâme. Pe locul acesta au zidit creștinii o mică biserică închinată Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Mai apoi sfântul Apostol Pavel l-a hirotonit pe Sosion cel dintâi episcop al Lefkadei.

În anul 332 episcopul de atunci al Lefkadei, Agatharh, împreună cu alți doi părinți s-au așezat aici, au lărgit biserica și au zidit primele chilii întemeind astfel monahismul în insulă. În veacul al V-lea a fost comandată la Constantinopole zugrăvirea icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de către ieromonahul aghiograf Calist, slujitor al catedralei Sfintei Sofia. Însă înainte de a începe el lucrul, după rugăciune și post, a găsit în chip minunat icoana deja conturată pe lemn de însăși Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, el trebuind să pună doar culorile. De la această minune a fost numită icoana «Faneroméni» (Cea care s-a arătat pe sine).

În anii care au urmat insula a fost cucerită în multe rânduri iar mânăstirea a suferit năpaste și distrugeri. În vremea stăpânirii venețiene, în 1734, se zidește biserica mare în forma ei de azi. Arde însă în întregime în 1886 iar la scurtă vreme se începe rezidirea ei. Catapeteasma a fost ridicată în 1887 iar icoanele au fost adăugate în 1919.

Ani de zile mânăstirea a rămas fără viețuitori până la venirea monahului Nichifor, starețul de azi, care cu strădanie a schimbat în câteva zeci de ani înfățișarea mânăstirii, restaurând-o și adăugându-i un muzeu de odoare bisericești. Ființează azi ca mânăstire de obște, având cinci monahi.

În mânăstire se păstrează o părticică din Cinstita Cruce, părți din moaștele sfinților Arsenie Capadocianul, Siluan Athonitul, Macrina, Gheorghe din Ioannina, Nichifor, a marelui mucenic Panteleimon și ale altor sfinți.

În afară de praznicul Adormirii Maicii Domnului, de la 15 august, mânăstirea prăznuiește alături de mulțimea închinătorilor Soborul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu «Faneroméni», în lunea Cincizecimii.

Telefonul mânăstirii: (+30) 26450 21305.