MÂNĂSTIREA CUVIOSULUI DAVID din EVIA

Mânăstirea Cuviosului David din insula Evia este foarte cunoscută în întreaga Grecie îndeosebi datorită harismaticului ei stareț Iacov Țalikis (†1991) al cărui mormânt se află astăzi lângă biserica mare.

Închinată Schimbării la Față a Mântuitorului, mânăstirea se găsește în inima unui întinderi cu vegetație densă din ținutul Rovies din nordul Eviei. Înainte de a veni în nordul Eviei, la Rovies, pentru a-și zidi mânăstirea, cuviosul David a fost starețul Mânăstirii Maicii Domnului de la Varnakova (1520-1532). Mânăstirea care astăzi îi poartă numele a întemeiat-o în anul 1540 pe ruinele unei biserici care exista acolo și care fusese distrusă de turci după cucerirea Eviei în anul 1470. Cuviosul a fost unul din dascălii luminați ai neamului său care a arătat multă râvnă pentru educarea grecilor înrobiți și care era în același timp un sfânt al Bisericii Ortodoxe căruia i se datorează o mulțime de minuni. Moaștele izvorâtoare de mireasmă ale cuviosului se păstrează în biserica mare a mânăstirii alături de cădelnița și de epitrahilul său.

În vremurile Imperiului bizantin mânăstirii i-au fost acordate acte de proprietate din partea împăraților, care din nefericire au fost distruse în 1824 când a fost dată pradă focului de către turci drept răzbunare pentru participarea monahilor ei la Răscoala din 1821. La subsol există o mică biserică a sfinților Doctori fără-de-arginți cu fresce din veacul al XVII-lea.

La un kilometru distanță spre miazănoapte de mânăstire se găsește «Aghioneri» (Apa Sfântă), un izvor îmbelșugat cu apă tămăduitoare care a țâșnit din stânca în care a lovit cu toiagul cuviosul David. La miazăzi de mânăstire, la o distanță de 20 de minute de mers cu piciorul, există într-o peșteră mică în stâncă coliba de nevoință a cuviosului David cu paraclisul sfântului Haralambie.

Zile slăvite și înfloritoare a cunoscut mânăstirea în anii stăreției arhimandritului de vrednică pomenire Iacov Țalikis (1975-1991) care a rămas vestit pentru viața cuvioasă pe care a dus-o vreme de 40 de ani în așezământul cuviosului David pe care l-a imitat și pe urmele căruia a călcat. Nevoințele lui duhovnicești erau deopotrivă cu cele ale cuvioșilor din vechime. Cu cât sporeau încercările, bolile și chinurile prin care trecea, Dumnezeu îi dăruia harisme duhovnicești rar întâlnite prin care lucrarea lui înspre lume devenea mai cuprinzătoare. Sute de oameni simpli dar și patriarhi și arhierei, clerici și monahi, conducători politici și judecători de rang înalt, profesori universitari și oameni de știință veneau la mânăstire să-l vadă și să-i ceară sfatul.

În mânăstire se păstrează moaștele multor sfinți. Obștea ei numără astăzi 17 monahi iar hramul se prăznuiește de Schimbarea la Față a Domnului (6 august) și de ziua pomenirii cuviosului David (1 noiembrie).

Așezarea mânăstirii

Mânăstirea se găsește la 21 de km. nord de Lacul Eviei, aproape de drumul principal ce șerpuiește pe lângă țărm, la o distanță de 16 km. de Rovies, pe coastele muntelui Kavalaris, la altitudinea de 927 de metri.

Telefonul mânăstirii: (+30) 22270 71297 și 22270 71143.