MÂNĂSTIREA SFÂNTULUI IOAN ÎNAINTEMERGĂTORUL de la SERRES

Mânăstirea Sfântului Ioan Înaintemergătorul de la Serres este un loc de închinare important al ținutului, fiind totodată de o rară frumusețe. Se găsește la o distanță de 12 km. nord-est de Serres, într-o vale adâncă a muntelui Menoikiu.

Cel dintâi ctitor al mânăstirii a fost, la 1270, sfântul Ioanichie, monah athonit, pustnic și mai apoi episcop. În anul 1300 nepotul și urmașul său, sfântul Ioachim, a zidit biserica mare (catholiconul), trapeza și ziduri înalte în jurul mânăstirii. Dând dovadă de un deosebit simț și intuiție politică, a prevăzut primejdia ce avea să vină de la expansiunea otomanilor în Macedonia. De aceea s-a îngrijit să trimită o solie la Prusa pentru a obține un firman (1372) care să apere pentru totdeauna mânăstirea de samavolniciile turcilor.

Între anii 1457-1462 în mânăstire a viețuit ca monah primul patriarh de după căderea Constantinopolei, Ghenadie Scholarul, care a și murit în mânăstire fiind înmormântat lângă mormintele ctitorilor. În anul 1854 s-a făcut mutarea sfintelor lui moaște care se păstrează de atunci într-o raclă deosebită.

Biserica mare constituie un monument al aghiografiei bizantine, frescele ei fiind atribuite zugravului macedonean Mihail Panselin. Cele mai vechi dintre fresce sunt cele realizate în vremea stăreției celui de-al doilea ctitor, Ioachim, și se remarcă prin expresivitate, realism și simțire.

Catapeteasma este sculptată în lemn și datează din anul 1804. În dreapta și în stânga sunt încadrate icoanele lui Hristos Atotțiitorul și a Maicii Domnului Îndrumătoarea care provin din vechea catapeteasmă a bisericii mari și care, împreună cu frescele pridvorului, reprezintă arta de vârf a epocii Paleologilor.

În anul 1917 mânăstirea a fost jefuită de bulgari care au golit-o de un mare număr de manuscrise și odoare sfinte. Din anul 1986 s-a mutat aici o obște de monahii de la mânăstirea Maicii Domnului Îndrumătoarea de la Volos aflate sub ascultarea starețului Efrem de la mânăstirea athonită Filotheu. Noua obște, care numără astăzi 27 de maici, se străduiește să restaureze ansamblul clădirilor.

În anul 2010 a trecut printr-un incendiu care a distrus o parte însemnată a așezământului și a provocat mari pagube. Faptul a sensibilizat pe închinătorii de pretutindeni ai mânăstirii spre a contribui la rezidirea ei într-o formă încă mai bună decât înainte.

Hramul este prăznuit de Tăierea capului sfântului Ioan Înaintemergătorul și Botezătorul, pe 29 august.

Telefonul mânăstirii: (+30) 23210 74623