METEORA – SFÂNTA MĂNĂSTIRE RUSANU

meteora i_m_roussanou

 meteora i_m_roussanou

În mijlocul ţinutului atârnat între cer şi pământ al Meteorei, sfânta Mănăstire de maici Rusanu acoperă în întregime platoul îngust al unei stânci abrupte. A fost întemeiată în anul 1529 peste ruinele unor aşezăminte mai vechi ctitorite de fraţii ieromonahi cuvioşii Ioasaf şi Maxim, originari din Ioannina.

Urcând din satul Kastraki întâlnim, în stânga, prima Mănăstire, cea a Sfântului Nicolae Anapavsas, iar apoi Mănăstirea Rusanu. Complexul de clădiri al acesteia acoperă întregul vârf al stâncii şi, de acolo, vizitatorul-închinător poate admira toată măreţia şi frumuseţea spaţiului Meteorelor. Până în anul 1897 urcuşul la Mănăstire se făcea pe scări de funie suspendate. Mai târziu monahii şi vizitatorii se foloseau de două poduri din lemn.

Astăzi urcuşul se face pe trepte de ciment şi pe două poduri mici care au fost construite din donaţii în anul 1930.

Nu există date privitoare la numele Mănăstirii. Denumirea se datorează foarte probabil celui dintâi ctitor al bisericii iniţiale (veacurile XIV – XV).

meteora i_m_roussanou2

Mănăstirea este compusă dintr-un ansamblu pe trei nivele. La parter se află chiliile şi camerele de primire, iar la celelalte două nivele se află arhondaricul şi spaţiile auxiliare.

Biserica Schimbării la Faţă a Mântuitorului a fost zidită din temelii, în forma ei de azi, pe la anul 1530, în stil athonit, peste locul vechii biserici centrale (catholicon) a Mănăstirii, ruinată de degradarea timpului şi dispărută. Pictura acesteia (datând din 1560) este una dintre cele mai însemnate şi strălucite ansambluri în frescă ale epocii post-bizantine.

În deceniul 80 al secolului al XX-lea a fost realizată o înnoire şi restaurare radicală a Mănăstirii sub supravegherea Eforiei pentru Antichităţile Bizantine, sucursala a VII-

a ab_abc12_meteora_rousanou_monastery

Astăzi fiinţează ca mănăstire de maici.

Orarul de primire a pelerinilor:

VARA: de la orele 9.00 până la orele 18.00.

IARNA: de la orele 9.00 până la orele 13.00 şi de la orele 15.00 până la orele 17.00.

Cu excepţia zilei de miercuri când Mănăstirea rămâne închisă.


Telefon: +30 24320-22.649