Sveti Manastir Svetog Jovana Bogoslova u Patmosu

iera moni patmou

 

iera moni patmou

Sveti Manastir Svetog Jovana Bogoslova u Patmosu je važno hodočašće za celo hrišćanstvo i smatra se najvažnijm manastirom egejskog mora. Takođe, pećina Otkrivenja i glavni grad ostrva se nalaze u Unesko-voj listi svetske baštine.

Sveti Manastir je osnovan od Svetog Hristodulosa. Tokom arapske vladavine, Patmos je bio skoro pust. Nadaren i obrazovan monah, sveti Hristodulos, 1088. god. traži od cara Aleksija Prvog Komnina da mu se da celo ostrvo da osnuje manastir u čast Jovana Jevanđeliste. Sveti Hristodulos je ostao u Patmosu do 1118. god. kada su arapski napadi ga naterali da napusti ostrvo. Međutim njegova vizija nastavlja da inspiriše prosvetljene monahe koji nastavljaju njegovo delo u narednim vekovima. Od tada počinje neobični razvoj svetog ostrva Patmosa. Osnivanje manastira Svetog Jovana Bogoslova je označilo nastanak jednog kulturnog duhovnog i verskog centra i referentna je tačka za ceo hrišćanski svet.

a ab abc123 moni patmou

Manastir he izgrađen na vrhu male planine i oko njega je izgrađen današnji grad tako da manastir dominira nad ostrvom. Arheološka otkrića svedoče da je izgrađen na mestu drevnog hrama Artemide i starohrišćanske bazilike. Manastir je okružen nesimetričnim pravougaonim odbrambenim zidom koji datira krajem 11og do 17og veka. Iz vizantijskog perioda se zadržavaju glavna crkva, trpezarija i kelije.

Kapela Bogorodice na južnoj strani glavne crkve je puna važnih freska koje datiraju iz poslednjih godina 12og veka. Južno-zapadno od glavne crkve se nalazi kapela Svetog Hristodulosa gde se nalazi takođe kivot sa njegovim moštima i datira iz početka 17og veka. Trpezarija u severoistočnom uglu glavne cerve je ukrašena sa poznatim freskama. Sačuvane su, takođe, u trpezariji mermerni stolovi monaha.

moni patmou2

Kelije su postavljene na južnoj strani odbrambenog zida. U manastiru postoje takođe kapele iz post-vizantijskih godina, Svetog Vasilija, Svetog Nikolaja, Časnog Krsta, Preteče i Svetih Apostola. Dve manje se nalaze izvan zida manastira: Svetog Đorđa i Svetog Onufrija (1611).

Sveta Pećina Apokalipse (Otkrovenja)

spilaio patmos

Pećina Apokalipse se nalazi u Patmosu nasred puta od luke do glavnog grada ostrva. Unutar pećine se nalazi stena na kojoj se nalaze tri pukotine, koje simbolizuju Svetu Trojicu, iz kojih se čuo glas Božiji koji je diktirao tekst otkrovenja voljenom učeniku Hrista, svetom Jovanu Jevađelistu koji je bio prognanik na ostrvu sa njegovim učenikom Svetim Prohorom, krajem prvog veka posle Hrista.

Sveta Knjiga Otkrovenja koja dopunuje Sveto Pismo je važan tekst za ceo hrišćanski svet. Pećina je postala prostor obožavanja od osnivača manastira Svetog Hristodulosa. Danas da bi neko ušao u Pećini mora da pređe dosta stepenika. Prvo ulazi u mali hram koji se nalazi pored pećine. Desno se vidi impozantan prostor pećine.