ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΤΗΣ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

 

Προκείμενον Κατανυκτικών Εσπερινών Μεγ. Τεσσαρακοστής. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Λεμονόπουλος, ισοκρατεί ο Γεώργιος Τσαλίκογλου.