Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΒΟΑ ΤΗ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ (Αναστάσιμος Ύμνος – Μονή Ξενοφώντος)


https://www.youtube.com/watch?v=020uWTZXtKs