Η ΑΓΑΠΗ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΘΥΣΙΑ (Σεβ. Μητρ. Λεμεσού Αθανάσιος)

https://www.youtube.com/watch?v=L9OTtlfOB9Q