Η ΑΓΝΟΤΗΤΑ – Ομιλία του π. Αθανασίου Μυτιληναίου

https://www.youtube.com/watch?v=plmUsGF-Oqc

(Με την ευγενική άδεια της Ιεράς Μονής Κομνηνείου Λαρίσης)