Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ (Σεβ. Μητρ. Λεμεσού κ. Αθανάσιος)

https://www.youtube.com/watch?v=LY4aIK1oGLw