MÂNĂSTIREA SFÂNTULUI ARHANGHEL MIHAIL de la PANORMITI – insula SYMI

Mânăstirea Arhanghelului Mihail din insula Symi, cu icoana făcătoare de minuni a acestuia de la Panormiti, este unul din cele mai mari locuri de închinare ale Dodecanesului.

După cum ne înștiințează epistola către Coloseni a sfântului Apostol Pavel, în primele veacuri creștine înflorea în Frigia Asiei Mici, față în față cu insula Symi, erezia închinării la îngeri. Sub influența acesteia se observă și în Symi o înclinație a bunei-credințe a localnicilor spre cultul îngerilor.

Din această cauză nu apare întâmplător faptul că în insulă ființează astăzi nu mai puțin decât 9 mânăstiri cu numele Arhanghelului Mihail, corespunzătoare numărului de 9 al cetelor îngerești. Cea mai mare dintre acestea este cea de la Panormiti care se află în capul sudic al insulei, zidită înăuntrul frumosului golf Panormos, de la care și-a luat și denumirea. Tradiția locului spune că o creștină evlavioasă din Symi, «Maria a lui Protenie», săpând pământul a găsit o icoană mică a Arhanghelului Mihail pe care a așezat-o în casa ei. Mai apoi s-a zidit o biserică pe locul descoperirii icoanei. Biserica de astăzi a fost zidită în anul 1783.

Prețioasa icoană făcătoare de minuni a Arhanghelului, cu acoperământul de argint în relief stârnește teamă. Arhanghelul Mihail este înfățișat întreg, impunător și biruitor. Faima mânăstirii este dată de mulțimea minunilor acestuia în diferite împrejurări: primejdia naufragiului sau înecului, boli, greutăți în familie, lipsuri materiale ș.a.

O particularitate și un semn minunat este și faptul că în portul Panormitis ajung foarte multe obiecte pe care credincioșii le aruncă în mare ca daruri însoțite de rugăciune către sfântul Arhanghel. Cutii, corăbioare cu tămâie, cufere din lemn, sticle cu untdelemn etc. au fost trimise plutind spre mânăstire chiar și din Oceanul Atlantic și se păstrează aici, la apărătorul și aducătorul de bucurie locuitorilor insulei risipiți prin lume și tuturor celor care-i cer ajutorul. Vrednice de admirat sunt de asemenea pictura în frescă din anul 1792 a cărei frumusețe țintuiește privirea vizitatorului, catapeteasma sculptată în lemn în anul 1787, o adevărată minune a răbdării și îndemnării artistice, și faimoasa clopotniță zidită în anul 1911 după tipul clopotnițelor rusești.

Mânăstirea a desfășurat o activitate socială bogată sprijinind totodată răspândirea educației în popor. Pomenim, între alte inițiative, înființarea Gimnaziului din Panormitis, în anul 1922, și ridicarea unul azil de bătrâni modern în apropierea mânăstirii. Sprijină totodată familiile sărace, plătește întreținerea unor studenți săraci, găzduiește în casele de oaspeți elevi și închinători, organizează cenacluri și congrese ș.a.

Telefonul mânăstirii: (+30) 22460 71581