ΝΕΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Ο Ιερομόναχος Χριστοφόρος, Κύπριος στην καταγωγή, είναι ο νέος Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους.

Η αδελφότητα της Ιεράς Μονής Γρηγορίου τον εξέλεξε νέο ηγούμενό της με μεγάλη διαφορά στο δεύτερο γύρο.

Η διαδικασία της εκλογής πραγματοποιήθηκε ως εξής: Σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη του Αγίου Ορους δικαίωμα εκλογής είχαν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μοναχολόγιο της μονής και έχουν συμπληρώσει έξι χρόνια από την κουρά τους. Όσον αφορά το τυπικό μέρος, μετά τη θεία Λειτουργία συγκεντρώθηκαν οι έχοντες δικαίωμα ψήφου μοναχοί στο Καθολικό της μονής και αποσυρόμενοι στο Διακονικό πραγματοποιήθηκε η μυστική ψηφοφορία. Εκεί ο κάθε μοναχός επελεξε το όνομα του προσώπου, του έχοντος τα προσόντα, που ορίζει ο κατασταστικός χάρτης του Αγίου Ορους.

Ακολούθως, ο φάκελος παραδόθηκε κλειστός στον γραμματέα και στην εφορευτική επιτροπή η οποία μονόγραψε τον φάκελο και ο εκλογέας μοναχός πήγε κάτω από τον πολυέλαιο όπου είχε στηθεί η λεκάνη του αγιασμού που χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη περίπτωση ως κάλπη.

Στη συνέχεια, αφού περατώθηκε η ψηφοφορία η εφορευτική επιτροπή άνοιξε διαδοχικά τους φακέλους, διάβασε το όνομα που αναγράφεται και ο γραμματέας το καταχώρησε στο πρακτικό. Κατόπιν ο γραμματέας ανήγγειλε τους πλειοψηφήσαντες -για το αξίωμα του ηγουμένου- πατέρες και αφού δεν είχε συμπληρωθεί το 50%+1 επαναλαμφθηκε η ψηφοφορία μεταξύ των τριών πλειοψηφισάντων.

Ακολούθως , μετά και τη δεύτερη ψηφοφορία ο πλειοψηφήσας ιερομόναχος Χριστοφόρος αναγγέλθηκε ως ηγούμενος και ο παλαιότερος τη τάξει προϊστάμενος του έδωσε να φορέσει τον ηγουμενικό μανδύα και του παρέδωσε την ηγουμενική ράβδο.

Στη συνέχεια τον οδηγησε στο ηγουμενικό θρόνο και οι χοροί έψαλαν το “Πολυχρόνιο” .

ΠΗΓΗ: agioritikovima.gr // Γ. Θεοχάρης