ΤΗΝ ΩΡΑΙΟΤΗΤΑ & ΛΟΓΟΝ ΑΓΑΘΟΝ (Ύμνοι προς την Παναγία)


https://www.youtube.com/watch?v=FnvC4ul3V4s