ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Τό Ἅγιον Ὄρος (ἐπίσημα: Ἱερά Κοινότης Ἁγίου Ὅρους) αποτελεί «Αὐτόνομη Μοναστική Πολιτεία», ἐντός τῆς Ἑλλάδας, στή χερσόνησο τοῦ Ἄθω τῆς Χαλκιδικῆς στή Μακεδονία και θεωρεῖται κέντρο τοῦ Ὀρθόδοξου μοναχισμοῦ.

Θεωρεῖται ἀπό τά σημαντικότερα τμήματα τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, λόγω τῆς μεγάλης ἐθνικῆς, ἱστορικῆς, θρησκευτικῆς, γραμματειακῆς καί πολιτισμικῆς ἀξίας αὐτοῦ, ὡς ἀκόμη καί κέντρου διατήρησης καί συντήρησης πλούσιου ὑλικοῦ, ἔτσι ὥστε νά χαρακτηρίζεται “καταφύγιο” καί “μουσεῖο” μοναδικοῦ θησαυροῦ ἑλληνικῆς τέχνης καί γραμμάτων.

Τά Μοναστικά ἱδρύματα τοῦ Ἁγίου Ὄρους διακρίνονται σέ ἕξι τάξεις: τίς Ἱερές Μονές ἤ Μοναστήρια, τίς Σκῆτες, τά Κελιά, τίς Καλύβες, τά Καθίσματα καί τά Ἡσυχαστήρια. Τό Ἅγιο Ὄρος συνίσταται ἀπό εἴκοσι ἱερές, κυριαρχικές, βασιλικές, πατριαρχικές καί σταυροπηγιακές μονές.

Στή χερσόνησο τοῦ Ἄθω, σύμφωνα μέ τήν παλαιά βυζαντινή τάξη, ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος γυναικῶν. Ὁ περιορισμός αὐτός ἔχει πνευματική βάση στήν παρθενία τῶν μοναχῶν καί τήν ἀφιέρωση τοῦ Ὄρους στή Θεοτόκο. Ὀνομάζεται «ἄβατον» καί ἰσχύει ἀπό τήν ἀρχή τῆς σύστασης τῆς ἰδιόρρυθμης πολιτείας.

Πώς να επισκεφθείτε τον Άθωνα

Ἐπίσκεψη στό Ἅγιο Ὄρος ἐπιτρέπεται, σύμφωνα μέ τό Τυπικό τῆς μοναστικῆς πολιτείας, μόνο στούς ἄντρες. Οἱ ἐπισκέπτες ὀφείλουν, αρκετές μέρες πρίν ἀπό τήν ἐπίσκεψή τους, νά τηλεφωνήσουν στά γραφεῖα τοῦ Ἅγιου Ὄρους (Γραφείο Προσκυνητών) στή Θεσσαλονίκη γιά νά κλείσουν θέση καί νά πάρουν ἕναν κωδικό ἀριθμό. Ὁ ἀριθμός αὐτός (που αναγράφεται στο «Διαμονητήριο») εἶναι ἀπαραίτητος, μιᾶς καί εἶναι περιορισμένος ὁ ἀριθμός τῶν ἐπισκεπτῶν (120) πού ἐπιτρέπονται ἀνά ἡμέρα. Τό γραφεῖο Προσκυνητών τοῦ Ἁγίου Ὄρους στή Θεσσαλονίκη εἶναι ἀνοικτό ἀπό τίς 9:00 ὥς τίς 14:00, καί τό Σάββατο ἀπό τίς 10:00 ὡς τίς 12:00  ( για περισσότερες πληροφορίες εδώ  www.agioritikiestia.gr/el/grafeio-proskinitwn ). 

Οἱ ἐπισκέπτες μποροῦν νά πᾶνε ὁδικῶς (μέ τό αὐτοκίνητό τους ἥ μέ λεωφορεῖο) ἀπό τή Θεσσαλονίκη ὡς τήν Ἱερισσό, τά Νέα Ρόδα ἤ τήν Οὐρανούπολη. Ἡ διαδρομή εἶναι περίπου 140 χιλιόμετρα. Ὑπάρχουν καί ἀπευθείας συνδέσεις λεωφορείων ΚΤΕΛ ἀπό τίς μεγάλες πόλεις τῆς Ἑλλάδας μέ τήν Οὐρανούπολη, γιά νά μπεῖτε στό Ἅγιο Ὄρος. Οἱ πόλεις εἶναι τουριστικές, πού σημαίνει ὅτι ὑπάρχουν ὅλων τῶν εἰδῶν τά καταστήματα, ξενοδοχεῖα ἀλλά καί πάρκινκ γιά τά αὐτοκίνητα. (Τά μόνα αὐτοκίνητα πού ἐπιτρέπονται στό Ἅγιο Ὄρος εἶναι αὐτά τῶν μονῶν καί τῶν ἐργατῶν πού δουλεύουν σ’ αὐτές). Ἔτσι οἱ ἐπισκέπτες θά πρέπει νά ἀφήσουν τά αὐτοκίνητά τους στήν πόλη.

Πρίν ἀναχωρήσουν οἱ ἐπισκέπτες γιά τό Ἅγιο Ὄρος πρέπει ὁπωσδήποτε νά προμηθευτοῦν τά Διαμονητήριά τους (έγγραφο εισόδου). Αὐτό γίνεται στήν Οὐρανούπολη, στά ἐκεῖ γραφεῖα τοῦ Ἅγιου Ὄρους (δεξιά ἀπό τό λιμάνι). Ἐδῶ πρέπει νά βρίσκονται οἱ ἐπισκέπτες τουλάχιστον μία ὥρα πρίν ἀπό τήν ἀναχώρηση.

Πάνω στό Διαμονητήριο ἀναγράφονται τά στοιχεῖα τοῦ ἐπισκέπτη, ὁ κωδικός του ἀριθμός, ἡ ἡμερομηνία καί οἱ ἡμέρες παραμονῆς. Συνήθως ὁρίζονται 4 ἡμέρες ἀλλά σέ περίπτωση πού ὁ ἐπισκέπτης θελήσει νά μείνει περισσότερες μπορεῖ νά ζητήσει παράταση ἀπό τήν Ἱερά Ἐπιστασία στίς Καρυές.

Ἀπό τήν Ἱερισσό οἱ ἐπισκέπτες παίρνουν τό καΐκι πού τούς πηγαίνει στήν ἀριστερή πλευρά τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀπό ἐκεῖ μποροῦν νά ἐπισκεφθοῦν τίς μονές: Χιλανδαρίου, Ἐσφιγμένου, Βατοπεδίου, Παντοκράτορος, Σταυρονικήτα, Ἰβήρων, Μεγίστης Λαύρας. Τό δρομολόγιο τῆς Ἱερισσοῦ γίνεται μόνο τό καλοκαίρι.

Ἀπό τήν Οὐρανούπολη ξεκινάει ἄλλο καράβι πού πηγαίνει στή δεξιά πλευρά καί κάνει στάση στίς μονές: Δοχειαρίου, Ξενοφῶντος, Παντελεήμονος, Γρηγορίου, Διονυσίου, Ἁγίου Παύλου. Γιά τίς ἄλλες μονές οἱ ἐπισκέπτες θά πρέπει νά κατέβουν στό λιμάνι τῆς Δάφνης (2 ὧρες μέ τό καραβάκι) καί ἀπό ἐκεῖ στίς Καρυές (μισή ὥρα μέ τό λεωφορεῖο).

Ἡ συγκοινωνία στό Ἅγιο Ὄρος δέν εἶναι ἐπαρκής. Ἔτσι, ἐκτός ἀπό τά καΐκια καί τά λεωφορεῖα, μποροῦν ὅποιοι θέλουν νά μισθώσουν αὐτοκίνητο γιά νά τούς πάει στόν προορισμό τους. Πάντως οἱ ἐπισκέπτες πρέπει νά εἶναι καί προετοιμασμένοι γιά ἀρκετό περπάτημα.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραφεῖο Προσκυνητῶν Ἁγίου Ὄρους –Θεσ/νίκη: 2310252575 & 2310252578 (για ξένους) & 2310861611

Γραφεῖο Διαμονητηρίων -Οὐρανούπολη: 2377071422

Λιμεναρχεῖο Ἱερισσοῦ: 2377022666

Λιμενικός Σταθμός Οὐρανούπολης: 2377071248

Ἀστυνομικό Τμῆμα Ἱερισσοῦ: 2377022206

Ἀστυνομικό Φυλάκιο Οὐρανούπολης: 2377071203

ΠΛΟΙΑ ΠΕΡΙΠΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Ἁγιορείτικες Γραμμές: 2377071626 & 2377071511

Ἀθωνικοί Πλόες: 2377071149 & 2377071016

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ: 2377021041

ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ: 2377071149

ΔΑΦΝΗΣ: 2377024100

ΜΙΚΡΟΑΘΩΣ Ν.Ε.

ΠΛΟΙΟ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ: 6947819885

ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ Μ. ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ: 6995105105

“ΠΟΡΤΑЇΤΙΣΣΑ”

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΑΞΙ: 6974060744

“ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ”

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΑΞΙ: 6979110020

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΣΥΓΝΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΤΑΞΙ ΕΝΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

23770/23266 & 6944302451

ΚΤΕΛ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: 2310/316565

ΚΤΕΛ ΑΘΗΝΩΝ: 210/5254800

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΑΝΔΟΧΕΙΩΝ

ΚΑΡΥΩΝ: 23770/24114

ΔΑΦΝΗΣ: 23770/23603

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ

ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ: 23770/71422

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ: 2310/252575

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ: 2310/252578

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΑΒΙΩΝ / ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ

Ἀπό Δευτέρα ἕως Παρασκευή

• 06.30 π.μ. ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

• 08.00 π.μ. ΜΙΚΡΑ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ (Ταχύπλοο)

• 08.40 π.μ. ΣΟΦΙΑ (Ταχύπλοο)

• 09.45 π.μ. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

• 10.30 π.μ. ΣΟΦΙΑ (Ταχύπλοο)

• 11.45 π.μ. ΜΙΚΡΑ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ (Ταχύπλοο)

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΑΒΙΩΝ / ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ

Ἡμέρα Σάββατο

• 07.00 π.μ. ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

•08.00 π.μ. ΜΙΚΡΑ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ (Ταχύπλοο)

•08.40 π.μ. ΣΟΦΙΑ (Ταχύπλοο)

•09.45 π.μ. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

•10.30 π.μ. ΣΟΦΙΑ (Ταχύπλοο)

•11.45 π.μ. ΜΙΚΡΑ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ (Ταχύπλοο)

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΑΒΙΩΝ / ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ

Ἡμέρα Κυριακή

•08.30 π.μ. ΜΙΚΡΑ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ (Ταχύπλοο)

•08.40 π.μ. ΣΟΦΙΑ (Ταχύπλοο)

•09.45 π.μ. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

•10.30 π.μ. ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

•10.30 π.μ. ΣΟΦΙΑ (Ταχύπλοο)

•11.00 π.μ. ΜΙΚΡΑ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ (Ταχύπλοο)

Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, im-ierissou.gr