SFÂNTUL MUNTE ATHOS – SFÂNTA MĂNĂSTIRE PANTOCRATOR

moni pantokratoros3

 

moni pantokratoros3

Mănăstirea Pantocrator este zidită lângă mare, în latura răsăriteană a Sfântului Munte, și este închinată Schimbării la Față a Mântuitorului.

Biserica mare a Mănăstirii este în stil athonit, având fresce din veacul al XIV-lea. Mănăstirea are în total cincisprezece paraclisuri, cel mai faimos dintre ele fiind cel al Adormirii Maicii Domnului. Dintre Chiliile care aparțin de Mănăstire se evidențiază cea numită Ravduhu (aflată la Careia), datând probabil din veacul al X-lea, și cea a Adormirii Maicii Domnului numită «Axion Estin», de unde provine și icoana făcătoare de minuni cu același nume care se găsește în capitala Sfântului Munte, la Careia. Tot de Mănăstire aparține și Schitul Proorocului Ilie.

moni pantokratoros1

Întemeietorii Mănăstirii au fost doi dregători bizantini, Alexie și Ioan, care pe la mijlocul veacului al XIV-lea au venit să viețuiască monahicește într-o chilie care, cu spijinul împăratului Ioan al V-lea Paleologul, a evoluat în forma unei Mănăstiri. După căderea imperiului, Mănăstirea este sprijinită material de către domnitorii Țărilor Române.

Mănăstirea posedă o mare colecție de icoane pe lemn, vase liturgice și odoare, în vreme ce în biblioteca acesteia se păstrează 350 de manuscrise și peste 3.500 de cărți. În Mănăstire viețuiește astăzi o obște de 25 de monahi.

 moni pantokratoros2

Sfânta Icoană a Maicii Domnului Stareța

 gerontissa i_m_pantokratoros1

Sfânta icoană a Maicii Domnului zisă «Stareța» este cea mai însemnată icoană a Mănăstirii. Tradiția menționează faptul că este un dar făcut Mănăstirii de împăratul bizantin Alexie I Comnenul.

Icoana este o copie a icoanei în mozaic a Maicii Domnului «Grabnic-ascultătoarea», care se găsea la Mănăstirea Pantocrator din Constantinopole, Mănăstire care fusese zidită de același împărat. Această icoană este singura care o infățișează pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu cu tot trupul, în stare de rugăciune. Chipul ei este plăcut la vedere, preadulce și plin de milă, lăsând fiecăruia care i se închină simțăminte de bucurie, de veselie, de mulțumire lăuntrică, de nădejde, mângâiere și mărinimie. Chipul Maicii Domnului din această icoană îi arată fiecărui credincios că ea vine în întâmpinarea nevoilor copiilor ei și-i mângâie încurajându-i.