Sveta Gora – Sveti Manastir Pantokrator

moni pantokratoros3

 

moni pantokratoros3

Manastir Pantokrator je izgrađen uz more, u istočnoj strani Svete Gore i posvećen je Preobraženju Spasitelja.

Crkva manastira je atonskog stila sa freskama iz 14og veka. Manastir ima ukupno petnaest kapela i najvažnija je kapela „Uspenja Bogorodice“. Najvažnije kelije su kelija „Ravduhu“ (nalazi se u Kareji) verovatno iz 10og veka i „Uspenje Bogorodice“ koja se zove „Aksion Esti“ (Dostojno Jeste). Iz ove kelije potiče i imenjakinja čudotvorna ikona koja se nalazi u prestonici Svete Gore, Kareji. Manastiru pripada skit Proroka Ilije.

moni pantokratoros1

Osnivači manastira su bili dva vizantijska zvaničnika, Aleksije i Jovan, koji su se sredinom 14og veka zamonašili u keliji koja je finansijski izgrađena od cara Jovana V Paleologa i preuzela je oblik manastira. Posle pada carstva, manastir je potpomognut finansijski od vladara dunavskih Kneževina.

Manastir poseduje veliku kolekciju pokretnih ikona, crkvenih posuđa i duhovnih blaga, dok u njegovoj biblioteci su sačuvani 350 rukopisa i preko 3500 knjiga.

U manastiru danas žive 25 monaha.

 moni pantokratoros1

Sveta Ikona Bogorodice Gerontisa

 gerontissa i m pantokratoros1

Sveta Ikona Bogorodice Gerontisa je glavna ikona manastira. Tradicija govori da je dar vizantijskog cara Aleksija I Komnina ka manastiru. Ikona je kopija mozaičke ikone Bogorodice Gorgoepikos ili Brzoposlušnica koja se nalazila u manastiru „Pantokrator“ u Carigradu koji je izgrađen od samog cara. Ova ikona je jedina pokretna ikona koja ilustruje celo telo Bogorodice u stavu molitve. Njen izgled je prijatan, sladak i pun milosrđa, ostavljajući svakom hodočasniku osećanja radosti, veselja, nade, utehe i saosećanja. Izgled Bogorodice u ovoj ikoni pokazuke svakom verniku da ona ima želju da pomaže njenu decu i uvek ih uteši.