ΤΑ ΠΛΗΘΗ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΜΟΙ ΔΕΙΝΩΝ (Ύμνος της Μεγ. Τεσσαρακοστής)

(Ύμνος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής – Ψάλλεται στον Όρθρο των Κυριακών της Μ. Τεσσαρακοστής – Ψάλλει ο Ντ. Ξενόφος)