Η ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΕΡΓΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

arthra_dromos_

Η ανάμνηση των ευεργεσιών του Θεού Πολλά και ποικίλα τα προβλήματα, οι αμαρτίες και τα λάθη μας. Κάποτε μια απογοήτευση κυριαρχεί την καρδιά. Διερωτόμαστε: έτσι θα συνεχίσει η ζωή μας; Υπάρχει προοπτική καλυτέρευσής της; Θα ανατείλει «μια άσπρη μέρα και για μας;».