ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Ανδρέα Μηλαπηδιάς στην Κεφαλλονιά   Η γυναικεία Ιερά Κοινοβιακή Μονή του Αποστόλου Ανδρέα στο χωριό Περατάτα της Κεφαλλονιάς, στην περιοχή της Μηλαπηδιάς, ιδρύθηκε τη βυζαντινή εποχή και είναι γνωστή για το γεγονός ότι αποθησαυρίζεται στη μονή το δεξί πέλμα του Πρωτόκλητου Αποστόλου.