ΜΕΤΕΩΡΑ – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ

Η Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου θεωρείται η αρχή του οργανωμένου μετεωρίτικου μοναχισμού. Η Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος επικράτησε να λέγεται “Μεγάλο Μετέωρο”, όχι μόνο λόγω του μεγέθους των κτισμάτων, αλλά και λόγω της πνευματικής του ακτινοβολίας και των πρωτείων που απολάμβανε στα Μετέωρα στα μέσα του 16ου αιώνα.