Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΧΩΜΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ

Ο Μέγας Παχώμιος, ιδρυτής του κοινοβιακού μοναχισμού (Εορτή 15 Μαΐου)  Η οδός του εν απομονώσει αγώνος ήταν δύσκολη και για πολλούς αποδείχθηκε επικίνδυνη. Έτσι, νωρίς εμφανίστηκε ένας άλλος τύπος μοναστικού αποικισμού ή κοινότητα, το κοινόβιο (από την ελληνική λέξη κοινόβιος, που σημαίνει κοινή ζωή, παράγεται από το κοινός και βίος), του οποίου οργανωτής θεωρείται ότι είναι ο Άγιος Παχώμιος (εορτή … Read More