ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ (ΟΙ 150 ΨΑΛΜΟΙ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ)

Πριν από 3000 χρόνια περίπου ο Βασιλιάς Δαυίδ έγραψε τους 150 υπέροχους Ψαλμούς. Πολλοί από τους Ψαλμούς αυτούς ψάλλονται στους Ιερούς ναούς κατά τη διάρκεια των θείων Ακολουθιών.