ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΑΤΑΙ

Φωτ. από τον Ναό της Γεννήσεως στην αγία πόλη Βηθλεέμ «Χριστός γεννᾶται…» καί ὁ ἄνθρωπος ἀναγεννᾶται… Ἡ ἐν χρόνῳ καί τόπῳ γέννησις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι τό μεγαλύτερο γεγονός τῆς παγκοσμίου ἱστορίας. Κανένα ἄλλο γεγονός δέν ἔγινε χρονικό ὁρόσημο δύο κόσμων. Ἡ ἱστορία μέ αὐτό χωρίσθηκε στά δύο, στήν πρό Χριστοῦ καί στήν μετά Χριστόν. Ἡ ταπεινή φάτνη τῆς Βηθλεέμ, … Read More