ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Του  π.  Γεώργιου  Μεταλληνού 1. Οι δυνατές μορφές συνυπάρξεως των ανθρώπων μέσα σε μια «κοινωνία» είναι: Πρώτα η μορφή της μάζας (μαζική συνύπαρξη). Λέγοντας εδώ μάζα, εννοούμε ένα σύνολο ατόμων, που δεν συνδέονται με (μόνιμα) εσωτερικά ενοποιητικά στοιχεία. Τονίζουμε την έννοια του «εσωτερικού», γιατί είναι δυνατόν ένα εθνικό λ.χ. σύνολο να παρουσιάζει ορισμένα κοινά ενωτικά στοιχεία (π.χ. γλώσσα, κοινή καταγωγή, … Read More

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 Η Σωματοποίηση της Αγάπης Η μετάγγιση του αίματος, όπως και η διάθεση προσφοράς οργάνων, είναι η κατ΄ εξοχήν πράξη που υπογραμμίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα της αγάπης. Γιατί δεν μεταφέρει κανείς μόνον αισθήματα και το περιεχόμενο της διάθεσης ή ακόμη και της ψυχής του, αλλά προσφέρει και από τη βιολογική υπόστασή του. Τέτοιες πράξεις υπογραμμίζουν το δισύνθετο και διφυές του ανθρώπου, … Read More

Η ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ

alt

  Εμμ. Παναγόπουλου, Αμ. Επ. Καθηγητού Χειρουργικής Διευθυντού Χειρουργού, Ε.Σ.Υ.   Η υπόσταση, το status, του ανθρωπίνου εμβρύου, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του, αποτελεί ουσιώδες ζήτημα της αναπαραγωγικής ηθικής και προκαλεί συζητήσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ βιολόγων, βιοηθικών, φιλοσόφων και θεολόγων. Είναι ζήτημα σημαντικό, γιατί σχετίζεται άμεσα όχι μόνο με τις εκτρώσεις, αλλά και με πολλές άλλες διεργασίες … Read More

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

          Είναι γεγονός ότι η ανθρωπότητα βιώνει σήμερα τη χειρότερη και εφιαλτικότερη πνευματική σύγχυση όλων των εποχών. Η πνευματική κατάπτωση δεν έχει προηγούμενο στην ανθρώπινη ιστορία. Η απρόσμενη στροφή του σημερινού ανθρώπου προς τη θρησκεία, δεν είναι υγιής θρησκευτικότητα, αλλά νοσηρή ψυχική κατάσταση η οποία εμφορείται από πρωτοφανή  μυστικισμό και ο αποκρυφισμό. Αιτία η εγκαθίδρυση στην … Read More

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ

      Ὡς θάνατος, ἤ πιό κυριολεκτικά σωματικός θάνατος, θεωρεῖται στήν Ἰατρική ἡ διακοπή τῶν λειτουργιῶν τοῦ σώματος, κυρίως τοῦ ἐγκεφάλου καί τῆς καρδιᾶς. Στήν θεολογική γλώσσα ὀνομάζεται, ὁ χωρισμός τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό σῶμα του. Ἡ ἔννοια τοῦ σωματικοῦ θανάτου ἀντιδιαστέλλεται πρός τήν ἔννοια τοῦ αἰωνίου θανάτου, πού εἶναι στήν ἴδια γλώσσα, ὁ χωρισμός τῆς ψυχῆς ἀπό τόν Θεό.      Ἡ ἔννοια … Read More

Θέματα ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν Τό Παιδί, «Βασιλιάς» – «Τύραννος»;

Α΄ Προκειμένου οἱ γονεῖς νά καταπιαστοῦν μέ τό θέμα τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν τους, ἀντιμετωπίζουν ἕνα πρόβλημα: Πού θά στηριχθῆ τό ἔργο τῆς ἀγωγῆς; Στήν αὐθεντία τοῦ γονιοῦ  ἤ στήν ἐλευθερία τοῦ παιδιοῦ;  Οἱ περισσότεροι πιστεύουν ὅτι ἡ βασιλική ὁδός εἶναι ἡ ὁδός τῆς ἐλευθερίας. Καί ὅμως: ἀργά ἤ γρήγορα διαπιστώνουν (καί μακάρι νά τό διαπιστώσουν ἐγκαίρως), ὅτι ἡ ἐλευθερία, … Read More

“ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ “ΡΩΜΑΙΪΚΑ”

pontiaka

ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΑΩΤΗ   Τὴν πιό… στενή… ζωντανὴ συγγενή τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας πιστεύουν ὅτι ἀνακάλυψαν γλωσσολόγοι ἐντοπίζοντας ἀπομονωμένη Κοινότητα μουσουλμάνων στὴν Μαύρη Θάλασσα, οἱ ὁποῖοι μιλοῦν ἑλληνικὴ διάλεκτο μὲ ἐντυπωσιακὲς ὁμοιότητες μὲ τὰ Ἀρχαῖα. Γιά «γλωσ­σο­λο­γι­κὸ χρυ­σω­ρυ­χεῖ­ο» κά­νει λό­γο ἡ κα­θη­γή­τρια Γλωσ­σο­λο­γί­ας τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου τοῦ Κέμ­πρι­τζ, Ἰ­ω­άν­να Σι­τα­ρί­δου, ἡ ὁ­ποί­α πρὶν ἀ­πὸ λί­γους μῆ­νες ἐν­τό­πι­σε σὲ χω­ριὰ τῆς πε­ρι­ο­χῆς τῆς … Read More

“Όραμα Παιδείας για το Σχολείο του Μέλλοντος”

Στις  μέρες  μας  το  να  μιλήσεις  για  το  σχολείο  του  σήμερα  φαίνεται  εκ  προοιμίου  περιττό  ή  ατελέσφορο.  Και  τούτο γιατί  πολλά  λέγονται  και  ελάχιστα  γίνονται.  Επικρατεί, σε όλα τα επίπεδα της πραγματικότητας,  ένας  ακατάσχετος  βερμπαλισμός,  που  εκπέμπεται  από  πολιτικούς,  δημοσιογράφους,  συνδικαλιστές, εκπαιδευτικούς  κ.ά.,  οι  οποίοι  διαπιστώνουν  μεν  την  δεινή  κατάσταση  των  εκπαιδευτικών  μας  πραγμάτων,  εφαρμόζουν  μεταρρυθμίσεις,  “εκσυγχρονίζουν”  το  εκπαιδευτικό  σύστημα,  … Read More

Ο Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

    Ὁ «νόστος», ἡ ἐπιστροφή στήν πατρίδα (ἀπό  τό ρῆμα νέομαι «ἐπιστρέφω»), δέν χαρακτήρισε μόνο «τή γλυκιά προσμονή τῆς ἐπιστροφῆς στήν πατρίδα» πού κατέληξε στό  νόστιμος, ἀλλά ἔδωσε καί «τόν ψυχικό πόνο πού γεννάει αὐτή ἡ προσμονή», τή νοσταλγία. Καί ἦταν μάλιστα οἱ Γάλλοι πού κατέφυγαν στίς ἑλληνικές λεξιλογικές πηγές, πλάσσοντας πρῶτοι αὐτοί το ἄλγος τοῦ νόστου, τό nostalgie. Ἔτσι, … Read More