ΟΙ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι Μακαρισμοί είναι οι εννιά λόγοι του Χριστού, τους οποίους είπε ο Κύριος στο πλήθος στην επί του Όρους Ομιλία και αποτελούν ουσιαστικά το ξεκίνημα του Σωτήριου Λόγου Του.

Μακάριος είναι ο ευτυχής. Στον πρώτο και ενδεχομένως γνωστότερο Μακαρισμό, ο Κύριος αναφέρει «Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι…». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τον ερμηνεύει λέγοντας: «Μακάριοι οι φτωχοί στο πνεύμα γιατί σ’ αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Τι σημαίνει «φτωχοί στο πνεύμα»; Εκείνοι που διακρίνονται για την ταπεινοφροσύνη τους και την υποταγή τους στο Θεό. Γιατί η λέξη «πνεύμα» σημαίνει στη φράση αυτή το λογισμό και τη βούληση. Επειδή δηλαδή υπάρχουν πολλοί που δεν είναι ενσυνείδητα ταπεινοί, αλλά τους αναγκάζει η κατάσταση να είναι ταπεινοί, αυτούς τους παρέλειψε (γιατί η ταπεινοφροσύνη τους δεν είναι αξιέπαινη) και μακαρίζει πρώτα εκείνους που είναι ενσυνείδητα ταπεινόφρονες και υπακούουν στις εντολές του Θεού».

Για το «Μακάριοι οι ελεήμονες» ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι λέει: «Έχω τη γνώμη ότι δεν εννοεί εδώ μόνο εκείνους που ελεούν με χρήματα, αλλά και εκείνους που ελεούν με διάφορα αντικείμενα. Διότι υπάρχουν πολλοί τρόποι ελεημοσύνης και έχει ευρεία εφαρμογή αυτή η εντολή. Ποια είναι λοιπόν η αμοιβή γι’ αυτήν; «Γιατί αυτοί θα ελεηθούν» Αυτό φαίνεται εκ πρώτης όψεως ως ίση απολαβή. Στην πραγματικότητα όμως είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερη. Διότι οι ελεήμονες ελεούν ως άνθρωποι, αλλά οι ίδιοι ελεούνται από το Θεό».

Ο μακαριστός γέροντας Αθανάσιος Μυτιληναίος, ο οποίος έκανε εκτενείς ομιλίες πάνω στους Μακαρισμούς, για τον τέταρτο Μακαρισμό κάνει λόγο για αναφορά του Κυρίου «στην πείνα και τη δίψα της αγιότητας, που έχουν κάποιοι Χριστιανοί».

Ακολουθούν τα λόγια των Μακαρισμών και το βίντεο με τον ύμνο, που επιμελήθηκε το monastiria.gr και αποδίδει υπέροχα ο ιεροψάλτης και φίλος της ιστοσελίδας κ. Κωνσταντίνος Ξενόφος:

«Μακάριοι οἱ πτωχοί τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστίν ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν».

«Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοί παρακληθήσονται».

«Μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοί κληρονομήσουσι τήν γῆν».

«Μακάριοι οἱ πεινῶντες καί διψῶντες τήν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοί χορτασθήσονται».

«Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται».

«Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται».

«Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοί υἱοί Θεοῦ κληθήσονται».

«Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστίν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».

«Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καί διώξωσι καί εἴπωσι πᾶν πονηρόν ρῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ.

«Χαίρετε καί ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθός ὑμῶν πολύς ἐν τοῖς οὐρανοῖς».