ΟΙ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι Μακαρισμοί είναι οι εννιά λόγοι του Χριστού, τους οποίους είπε ο Κύριος στο πλήθος στην επί του Όρους Ομιλία και αποτελούν ουσιαστικά το ξεκίνημα του Σωτήριου Λόγου Του.