Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (Βίντεο)

Ο υπέροχος Ύμνος της Αγάπης του Αποστόλου Παύλου, που διαβάζουμε στην προς Κορινθίους Α’ Επιστολή του (Κεφ. 13, στίχοι 1-13) έχει ως εξής: Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον.