Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (Ντ. Ξενόφος)


https://www.youtube.com/watch?v=asrdzuCb-fM